Formare și supervizare
specialiști acreditați CPR

pentru cei ce își doresc să obțină statutul de psiholog clinician

Supervizare în psihologie clinică

Supervizarea în psihologie clinică este un proces educațional structurat în care un psiholog clinician experimentat (supervizorul) îndrumă, monitorizează și evaluează dezvoltarea profesională a unui psiholog clinician aflat la început de carieră sau în formare (supervizatul). Scopul acestui proces este asigurarea calității serviciilor furnizate de supervizat și facilitarea dezvoltării competențelor acestuia.

Pentru solicitări specifice, vă rugăm să completați formularul de contact din pagina Contact.

Supervizare în psihologie educațională și consiliere vocațională

Organizăm grupe de supervizare profesională în specializarea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională pentru psihologi practicieni aflați în supervizare sau pentru absolvenți ai Facultății de Psihologie care doresc să se acrediteze COPSI la Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională. Programul include 100 de ore de supervizare profesională distribuite într-un an sau doi ani de supervizare.

Pentru solicitări specifice, vă rugăm să completați formularul de contact din pagina Contact.

Cum te poate ajuta un program de supervizare?

Rol educativ și de protecție

Supervizarea nu numai că susține dezvoltarea profesională a supervizatului, dar servește și ca măsură de protecție pentru pacienți, asigurându-se că aceștia primesc îngrijire adecvată.

Susținerea dezvoltării profesionale

Supervizorul încurajează supervizatul să își dezvolte cunoștințele, aptitudinile și atitudinile necesare pentru a deveni un practician competent.

Feedback și reflecție

Supervizarea oferă o oportunitate pentru supervizat de a primi feedback constructiv privind munca sa și de a reflecta asupra propriei practici.

Abordare etică

Supervizarea îl ajută pe supervizat să înțeleagă și să navigheze în dilemele etice care pot apărea în practica clinică.

Sprijin emoțional

Supervizarea poate oferi, de asemenea, suport emoțional, având în vedere că munca în psihologie clinică poate fi adesea solicitantă emoțional.

Supervizarea poate fi individuală sau de grup, și poate avea loc față în față sau într-un mediu online. De asemenea, ea poate fi structurată (cu teme și obiective clare) sau mai informală.

Ce presupune programul de supervizare?

Programul implică parcurgerea unui traseu formativ de ore, orientate spre dobândirea competențelor esențiale din domeniul psihologiei clinice. Vei deveni apt în evaluarea psihologică a diferitelor grupe de vârstă, cu accent pe copii, adolescenți, tineri și familii, precum și în utilizarea instrumentelor de evaluare clinică.

Programul va respecta normele privind supervizarea profesională în psihologie, aprobate prin Hotărârea nr. 4 din 13 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 268 din 9 aprilie 2019.

Durata și structura supervizării:
 • Minim 100 ore de supervizare, eșalonate pe 12 luni de la data înregistrării contractului la Colegiul Psihologilor din România.
 • Activitatea de supervizare profesională va fi desfășurată după un program de minim 9 ore/lună sau 12 ore/luna (3 sau 4 ședințe de câte 3 ore/lună).

Ce urmărim în cadrul supervizării?

 • Dezvoltarea abilităților de evaluare psihologică clinică
 • Îmbunătățirea aptitudinilor în crearea rapoartelor de evaluare
 • Înțelegerea și aplicarea corectă a instrumentelor de evaluare
 • Practica pe cazuri reale pentru consolidarea cunoștințelor

Ce competențe vei dezvolta?

 • Baza teoretică și etică în psihologie clinică
 • Tehnici de diagnostic și evaluare
 • Metode de intervenție și consultanță
 • Fundamente în cercetare și formare profesională

Criterii de eligibilitate

 • Studii universitare complete
 • Master în curs sau finalizat în psihologie clinică sau psihoterapie
 • Acreditare pentru practică liberă în psihologie clinică
 • Dovezi ale angajării ca psiholog clinician sau cabinet propriu de psihologie

Contactați-ne la0766 434 866pentru mai multe detalii și înscrieri.